Ajankohtaista

Joulukuu 2018

Ei tapahtumia
Joulukuu 2018
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31

RSS

11.9.2018 

Tänään SPT tapasi Jyväskylän Gradialla PATTin ja koulutuksen edustajia. Keskustelussa pääteemana oli opiskelijoiden harjoittelujaksot. Harjoittelu hakemukset, kesto, sisältö, eri osapuolten toiveet, ohjaamisesta maksettava korvaus, oppilaitosten väliset erot.. muutamia keskusteluaiheita mainitakseni.

Iltapäivällä hallitus kokousti ja aiheena oli mm. tulevan kevään Tulkkipäivät Helsingissä. Aika on 5.-6.4 ja paikaksi valikoitui Hotel Arthur. Ohjelman suunnittelu on vielä kesken mutta luvassa on kaikille hyödyllistä koulutusta, vuosikokous ja hauskaa iltaohjelmaa! Seuratkaa tiedottelua ;)

Iloa syksyyn!

 

11.1.2018 HALLITUS KAIPAA MIELIPITEITÄNNE                                                        

Hallitus pyytää kokemuksia ja mielipiteitä paritulkkauksesta ja tulkkaustyön tauottamisesta. Oletko käyttänyt paritulkkausta? Millaisessa tilanteessa koet tarvetta paritulkkaukselle? Mitkä kommunikaatiomenetelmät vaativat paritulkkauksen? Onko tulkkauksen kestolla merkitystä? Mikä on sopiva kesto yksin tehtävälle tulkkaukselle? Kuinka pitkään koet pystyväsi antamaan laadukasta tulkkausta asiakkaalle ilman taukoa? Kiitos vastauksista jo etukäteen.

Kokemuksia, mielipiteitä ja pohdintaa asiasta voitte lähettää osoitteeseen hallitus4.spt@gmail.

 

 

 

 

29.9.2017 KANNANOTTO

 

                    VAMMAISTEN TULKKAUSPALVELUN HANKINTA

    Kela on kilpailuttanut vammaisten tulkkauspalveluiden tuottajat ja uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2018 alusta.  Hankinnassa tarjottiin 207 puhevammaisten tulkkia, joista 165 on hyväksytty, lisäksi Kela käynnistää lisähankinnat Itäisellä ja Pohjanmaan hankinta-alueilla. Tulkkauspalvelun tarve on arvioitu analysoimalla Kelan tilastotietoja vuosilta 2011–2016, joiden perusteella on laskettu, minkä verran tulkkaustyötä tarvitaan tulevalla kaudella.

    Meillä puhevammaisten tulkeilla on suuri huoli tulevaisuudesta. Puhevammaisten tulkkaus on monipuolinen ja vaativa ala. Asiakasryhmiä on monenlaisia ja myös kommunikaatiopulmat ovat todella yksilöllisiä ja näin ollen tulkkauskin on aina hyvin yksilöllistä asiakkaasta riippuen. Joidenkin asiakkaiden kohdalla laadukas tulkkaus vaatii aikaa ja pitkää tutustumista, jotta tulkkauksesta saadaan sujuvaa ja luottamussuhde syntyy.  Meidän alamme kehittyy kokoajan ja tulkit tarvitsevat jatkuvaa kouluttautumista pysyäkseen mukana uusimmissa kommunikointimenetelmissä. Nyt kun osa tulkeista jää kilpailutuksessa ulkopuolelle, tarkoittaa se käytännössä heille neljän vuoden työttömyyttä tai alan vaihtoa. Osa kilpailutuksessa ulos jääneistä tulkeista voi päästä kilpailutuksessa läpi menneelle firmalle töihin, jolloin työpaikan vaihdon yhteydessä tulkki voi mahdollisesti menettää toimivan työyhteisön, hyvät työehdot tai paremman palkan, kun toiseksi vaihtoehdoksi jää työttömyys tai alan vaihto. Työttömyys tai alan vaihto taas johtaa siihen, että he eivät voi tehdä tätä vaativaa työtä neljään vuoteen, jolloin tähän työhön palaaminen on erittäin haastavaa. Entäpä sitten valmistuvat puhevammaisten tulkit? Kela pisteytti kilpailutuksessa tulkkeja koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Uudet valmistuvat tulkit, sekä myös kilpailutuksessa ulos jääneet tulkit, eivät saa työkokemus pisteitä seuraavaan neljään vuoteen, mikä tullee vaikeuttamaan seuraavassa kilpailutuksessa pärjäämistä. Tulkkien pisteyttäminen pelkän pohjakoulutuksen ja työkokemuksen perusteella on aika hurjaa. Puhevammaisten puolella tulkkausmenetelmiä on todella monia ja eri tulkit ovat lisäkouluttautuneet ja perehtyneet enemmän tiettyihin kommunikointimenetelmiin, mikä takaa erityisosaamista tietyillä menetelmillä. Valitettavasti tätä ei huomioitu kilpailutuksessa. Uudessa sopimuksessa Kela on poistanut matka-ajan korvauksen sekä peruuntuneen työn korvauksen. Nämä huonontavat ensisijaisesti palveluntuottajan asemaan mutta välillisesti myös yksittäisten tulkkien työsuhde-etua. Jäävätkö haja-asutusalueen puhevammaiset ilman tulkkia jatkossa, koska tulkin ei kannata taloudellisista syistä ajaa pitkää matkaa lyhyen tulkkauksen vuoksi?

    Valitettavasti tulkkien jääminen pois palveluntuottajista vaikuttaa suoraan myös puhevammaisiin asiakkaisiin. Osalle asiakkaistamme tutut tulkit ovat ehto tulkkauspalvelun käyttämiselle ja uusien tulkkien perehdyttäminen voi olla erityisen haastavaa esim. autisminkirjon puhevammaisilla. Monien puhevammaisten kommunikointiin perehtyminen vie aikaa ammattitaitoiselta tulkilta, sillä puhevamma on hyvin yksilöllinen. Asiakkaallahan voi olla esim. pulmia sanojen tuottamisessa, sanojen löytämisessä, muistamisessa, kirjoittamisessa, lukemisessa, ymmärtämisessä, kaikkia näitä yhdessä tai vain joitain näistä pulmista. Puhevammaisten tulkkaus on siis aina hyvin yksilöllistä ja siksi vaatii tulkilta hyvää perehtymistä asiakkaaseen laadukkaan tulkkauksen varmistamiseksi. Nyt pahimmassa tapauksessa asiakkaalta jää kilpailutuksen myötä kaikki tutut tulkit pois. Tällöin asiakas voi lakata käyttämästä tulkkipalvelua, kun hän kokee liian ahdistavana ja vaativana monen uuden ihmisen perehdyttämisen. Nykyisin puhevammaisilla asiakkailla on tulkkiringit, jolloin Kela on katsonut asiakkaille sopivat tulkit, jotta tulkin ammattitaito ja asiakkaan pulmat kommunikoinnissa kohtaavat. Tulkkiringit ovat nyt poistumassa ja tilalle tulee tulkkilista, jolloin asiakas saa itse päättää oman tulkkilistan tulkit. On hienoa että asiakkaita otetaan enemmän mukaan päätöksentekoon, mutta tässä tulee huomioida se, että asiakas saa tarpeeksi tietoa tarjolla olevista tulkeista omalla kommunikointimenetelmällään, jotta hänellä on mahdollisuus valita sopiva tulkki itselleen.

 

Hallituksen puolesta,

Elina Hietavirta

Puheenjohtaja

Suomen Puhevammaisten Tulkit ry