Suomen Puhevammaisten Tulkit ry

SPT:n perustamiskokous Tampereella 30.9.2006

Suomen Puhevammaisten Tulkit ry on perustettu vuonna 2006 ja sen tarkoituksena on toimia puhevammaisten tulkkien ammattiyhdistyksenä.

Yhdistys ylläpitää yhteyttä jäsenistöön järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja.

Suomen Puhevammaisten Tulkit ry edistää puhevammaisten tulkkitoimintaa Suomessa ylläpitämällä yhteyttä muihin tulkkijärjestöihin ja toimimalla yhteistyössä vammaisjärjestöjen, tulkkauspalveluja järjestävien sekä koulutuksista vastaavien tahojen kanssa.

 

Puhevammaisten tulkiksi kouluttautuminen

Puhevammaisten tulkiksi voit kouluttautua erikoisammattitutkinnolla monissa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa ympäri maata.

Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielen ja tulkkauksen koulutusohjelmassa on nykyisin mahdollista erikoistua puhevammaisten ja muiden puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttäjien tarpeisiin. Ensimmäiset uudet tulkit valmistuivat Diakista keväällä 2015.


Keitä me puhevammaisten tulkit olemme?

Jotkut meistä toimivat tulkkauspalvelun yrittäjinä ja toiset taas työntekijöinä tulkkauspalvelua tarjoavissa yrityksissä. Osa meistä toimii AAC-ohjaajina tai alan asiantuntijoina joissakin muissa työtehtävissä, kuten esimerkiksi kehittämishankkeissa.

Toimimme puhevammaisten tulkkauspalveluasiakkaiden tulkkeina erilaisissa elämäntilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat ilman yhteistä kieltä tai kommunikointikeinoa. Tunnemme tulkkauspalvelua ohjaavan lainsäädännön ja alaan liittyvät eettiset säännöt.

Pyrimme siihen, että asiakkaamme tulevat kuulluksi ja huolehdimme siitä, että heidän aloitteenteko- ja itsemääräämisoikeutensa säilyy.

Koulutuksessa olemme perehtyneet puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointi menetelmiin sekä siihen, miten erilaiset sairaudet ja vammat vaikuttavat kommunikointiin.