Koulutus

Puhevammaisten tulkiksi kouluttautuminen

Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden koulutuksesta voi valmistua puhevammaisten tulkiksi sekä kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtäviin. Tutkinto on nimeltään Tulkki (AMK). Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2018.  Koulutuksessa painotetaan multimodaalista vuorovaikutusosaamista, jossa merkityksiä välitetään mm. kielellä, kuvilla, eleillä, kehonasennoilla sekä tilaan asettumisella.

Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielen ja tulkkauksen koulutusohjelmassa on mahdollista erikoistua puhevammaisten ja muiden puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttäjien tarpeisiin. 

Puhevammaisten tulkiksi voit kouluttautua erikoisammattitutkinnolla monissa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa ympäri maata. Erikoisammattitutkintoon voi hakea, kun on työskennellyt ensin vähintään kolme vuotta puhevammaisten henkilöiden kanssa.


Tarkista avoimet koulutukset: 

Diak (AMK)
https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/amk/tulkki-viittomakieli-tulkkaus/ 

Humak (AMK)

https://www.humak.fi/koulutus/tulkki-amk-kommunikaatio-ohjaus/

Livia (erikoisammattitutkinto)

https://www.livia.fi/koulutustarjonta/puhevammaisten-tulkkauksen-erikoisammattitutkinto-180-osp

Riveria (erikoisammattitutkinto)

https://www.riveria.fi/koulutus/puhevammaisten-tulkki/

Gradia (erikoisammattitutkinto)

https://www.gradia.fi/puhevammaisten-tulkkauksen-erikoisammattitutkinto/l17873