Koulutus

Tarkista avoimet koulutukset Opintopolusta!
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/puhevammaisten%20tulkki?

Puhevammaisten tulkiksi kouluttautuminen

Puhevammaisten tulkiksi voit kouluttautua erikoisammattitutkinnolla monissa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa ympäri maata.

Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden koulutuksesta voi valmistua puhevammaisten tulkiksi sekä kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtäviin. Tutkinto on Tulkki (AMK). Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2018.  Koulutuksessa painotetaan multimodaalista vuorovaikutusosaamista, jossa merkityksiä välitetään mm. kielellä, kuvilla, eleillä, kehonasennoilla sekä tilaan asettumisella.

Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielen ja tulkkauksen koulutusohjelmassa on nykyisin mahdollista erikoistua puhevammaisten ja muiden puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttäjien tarpeisiin. Ensimmäiset uudet tulkit valmistuivat Diakista keväällä 2015.