Puhevammaisten tulkki

Puhevammaisten tulkki on laaja-alainen kommunikoinnin moniosaaja. Tulkit toimivat tulkkeina puhevammaisille asiakkaille.  Osa tulkeista toimii myös kommunkaatio-ohjaajina ja -opettajina sekä asiantuntijoina. Tulkit työskentelevät monenlaisissa organisaatioissa mm. vammaisjärjestöissä, yksityisillä palveluntuottajilla tai työllistävät itsensä yksityisenä palveluntuottajana.  

Toimimme puhevammaisten tulkkauspalveluasiakkaiden tulkkeina erilaisissa elämäntilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat ilman yhteistä kieltä tai kommunikointikeinoa. Tunnemme tulkkauspalvelua ohjaavan lainsäädännön ja alaan liittyvät eettiset säännöt.

Pyrimme siihen, että asiakkaamme tulevat kuulluksi ja huolehdimme siitä, että heidän aloitteenteko- ja itsemääräämisoikeutensa säilyy.

Koulutuksessa olemme perehtyneet puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointi menetelmiin sekä siihen, miten erilaiset sairaudet ja vammat vaikuttavat kommunikointiin.