Tulkin ammattieettinen säännöstö

Asioimistulkin eettiset ohjeet päivitetty 1/2021
Asioimistulkin eettiset ohjeet päivitetty 1/2021 Seuraavat tahot ovat laatineet asioimistulkin ammattisäännöstön, joka tuli voimaan 30.5.2013: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Suomen kirjoitustulkit ry, Helsingin seudun asioimistulkkikeskus, Keski-Suomen tulkkikeskus, Kuurojen liitto, Kuuloliitto ry. Säännöstöä ovat päivittäneet 1.1.2021: Suomen kääntäjien ja tulkkienliitto SKTL ry, Kieliasiantuntijat ry, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry, Suomen kirjoitustulkit ry.