Tulkin ammattieettinen säännöstö

Asioimistulkin eettiset ohjeet päivitetty 1/2021
Asioimistulkin eettiset ohjeet päivitetty 1/2021 Seuraavat tahot ovat laatineet asioimistulkin ammattisäännöstön, joka tuli voimaan 30.5.2013: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Suomen kirjoitustulkit ry, Helsingin seudun asioimistulkkikeskus, Keski-Suomen tulkkikeskus, Kuurojen liitto, Kuuloliitto ry. Säännöstöä ovat päivittäneet 1.1.2021: Suomen kääntäjien ja tulkkienliitto SKTL ry, Kieliasiantuntijat ry, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry, Suomen kirjoitustulkit ry.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) on julkaissut kieliversiot asioimistulkin eettisistä ohjeista myös arabiaksi, kurdiksi (sorani), persiaksi, somaliksi, ukrainaksi, venäjäksi ja viroksi. Kieliversiot löytyvät SKTL:n sivuilta täältä.